מאחר וכל פרי מבשיל בזמן שלו, בכל חודשי הקיץ החל ממאי ועד לחודש אוקטובר מתקיימים קטיפים שונים בהתאם להבשלת הפירות, בהתאם לקטיף משתנים גם הפעילויות:

 

מסוף חודש מאי ועד סוף חודש יוני

מסוף חודש יוני ועד אמצע יולי

מסוף יולי ועד אמצע אוגוסט

מסוף יולי ועד סוף ספטמבר